Affugtning

Affugtning ved vandskade i Espergærde og Nordsjælland

Affugtning ved vandskade i Espergærde og Nordsjælland

Affugtning er vigtigt når en fugtskaden opstår og det vigtigt at der opsættes affugter omgående da fugt kan gøre store skader, hvis ikke der bliver grebet ind i tide. Når fugtige materialer ikke affugtes, opstår der et dårlig indeklima. Det kan give lugtgener og fysiske gener for dem, der opholder sig i bygningen og fugt øger også risikoen for skimmelvækst og forrådnelse.

Efter skybrud, oversvømmelse, brand, rørbrud, frostsprængninger og andre vandskade er der behov for at affugte, og hvis ikke fugten fjernes i tide, kan det give store skader efterfølgende.

Når vand eller fugtskaden er sket, skal der handles hurtigt og vi er klar med hjælp indenfor:

  • Fugtmåling og risikovurdering
  • Opsugning af vand
  • Optimal Affugtning
  • Redning af indbo
  • Flytning af indbo til opbevaring
  • Rengøring af indbo
  • Dokumentation for fugtstatus ved afslutning af indsats.
  • Rådgivning om forebyggelse af skader.

Goliat skadeservice udfører kontrolleret udtørring og fugtkntrol. Vi beskæftiger os med mange forskellige affugtningsopgaver indenfor nybyggeri, renovering og i forbindelse med brand- og vandskader. Vores fugttekniske afdeling leverer altid en grundig rapport med fotodokumentation, som kan bruges til dokumentation overfor forsikringsselskaber.

Vores mission er at begrænse skader på bygninger og løsøre- og at hjælpe vores kunder i en vanskelig situation.

Hvad enten det drejer sig om små eller store skader, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.